Jak pracuję

Z pacjentami pracuję wykorzystując metodę Carla Simontona – jest to rodzaj psychoterapii, który skierowany jest nie tylko do osób chorych, ale też ich bliskich. 

Program Simontona oparty jest na nurcie psychologii poznawczo – behawioralnej. W dużym skrócie, jest to metoda opierająca się na pracy z przekonaniami, co ma z kolei wpływać na zmianę zachowań. Terapia Simontonowska pomaga zmniejszyć lęk i stres jaki odczuwają chorzy oraz ich bliscy. W trakcie terapii, pacjenci uczą się sposobów na zmianę swojego sposobu myślenia, poznają techniki relaksacyjne, przyzwyczajają się też do szczerej i otwartej komunikacji.

Wszystko to wpływa na zwiększenie zaangażowania w proces leczenia oraz znacząco poprawia jakość życia. 

W trakcie terapii zajmujemy się różnymi dziedzinami życia:
1)      zachowaniem
2)      przekonaniami
3)      emocjami
4)      duchowością
5)      fizycznością

Stosowana przeze mnie metoda przynosi efekty na każdym etapie choroby: w trakcie diagnostyki, w chwili rozpoznania choroby, w trakcie leczenia (chirurgicznego, chemioterapii, hormonoterapii, radioterapii), po zakończeniu leczenia, a także w chwilach żałoby.

Program Simontona jest uzupełnieniem konwencjonalnego leczenia. W badaniach wykazano, że połączenie konwencjonalnego leczenia z terapią metodą Simontona może wydłużyć życie osoby chorej i poprawić jakość jej życia.

Główny cel mojej pracy to nauczenie pacjentów sposobów na radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach i poprawa jakości ich życia. Choć czasem trudno w to uwierzyć, sposób myślenia może znacząco wpływać na organizm i pozwala odkryć w sobie wiele sił. Przekonuję się o tym podczas spotkania z każdym pacjentem.